Biting The Hand That Feeds Kampleiar. - Who Would You Have An Kampleiar With?

Balansen

Det slog mig för några dagar sedan vilken oerhört skev syn som idag existerar på oss själva och våra kroppar. Man ser modellbilder vilket är kroppar som är resultat av allt annat än normala tillvägagångssätt. Men ändå så är det dessa kroppar som blir normen. HUr ska en normal människa kunna nå upp till resultat som endast kan uppnås med retuschering, extrema dieter och olagliga preparat? Samtidigt vill man ju inte misssköta sig i alltför hög grad. Man får väl försöka skapa en balans genom en vettig bantning med rimliga mål.